Skip to Content

teave

l. Üldsätted
1.1 Ühingu nimi on Mittetulundusühing Eesti Meediaagentuuride Liit.
1.2 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Ühing on meediaalast täisteenust pakkuvate äriühingute (meediaagentuuride) vabatahtlik ühendus.

2. Tegevuse eesmärk

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on ühingu liikmete ühishuvide esindamine, kutse-eetika regulatsioon ja meedia-alase tegevuse ning hariduse edendamine.
2.2 Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ühing:
2.2.1 esindab ühingusse kuuluvate liikmete ühishuvisid.

Eesti Lugejaskonna Uuringu leping saab allkirjad

Eesti Lugejaskonna Uuringu leping saab allkirjad

Tallinn, 20. detsember 2011. Eesti Meediaorganisatsioonide Liit (EMOL) ja Turu-uuringute AS allkirjastavad neljapäeval Tallinnas Eesti Lugejaskonna Uuringu lepingu, mis näeb ette, et järgmised viis aastat tellivad EMOLi liikmesorganisatsioonid trükimeedia sotsioloogilisi uuringuid Turu-uuringute ASilt.

Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu poolt kirjutab lepingule alla EMOLi juhatuse liige Mart Raudsaar ja Turu-uuringute ASi poolt juhatuse liige Tõnis Stamberg.

Eesti meediaagentuurid asutasid esindusliidu
Üksteist Eesti juhtivat meediaagentuuri moodustasid Eesti Meediaagentuuride Liidu (EMAL),
et koostöös esindada ning arendada ühingusse kuuluvate ettevõtete tegevust.
Liidu liikmete käive moodustab ligi 70 % Eesti reklaamituru kogukäibest.

Meediaagentuuride Liidu presidendi Aare Ristali (OMD) sõnul on liidu põhieesmärk liikmete
vaheline koostöö ja infovahetus, samuti ühiskondlik meedia-alase tegevuse ja hariduse
edendamine. „Seoses digiajastu tulekuga on meediaagentuuri ja meediastrateegia roll

Syndicate content