Skip to Content

Pressiteade


Tags:

Eesti meediaagentuurid asutasid esindusliidu
Üksteist Eesti juhtivat meediaagentuuri moodustasid Eesti Meediaagentuuride Liidu (EMAL),
et koostöös esindada ning arendada ühingusse kuuluvate ettevõtete tegevust.
Liidu liikmete käive moodustab ligi 70 % Eesti reklaamituru kogukäibest.

Meediaagentuuride Liidu presidendi Aare Ristali (OMD) sõnul on liidu põhieesmärk liikmete
vaheline koostöö ja infovahetus, samuti ühiskondlik meedia-alase tegevuse ja hariduse
edendamine. „Seoses digiajastu tulekuga on meediaagentuuri ja meediastrateegia roll
turundusprotsessis, efektiivsete tulemuste saavutamisel muutunud järjest tähtsamaks.
Paljud reklaamiturul osalejad ei tunne meediaagentuuride oskusi ja võimalusi piisavalt,
“tõdes Aare Ristal. Ta lisas, et sellest lähtuvalt saab EMALi üheks prioriteetseks ülesandeks
olema selgitustöö tegemine klientide ja tulevaste turundusprofessionaalide teadlikkuse tõstmise
suunal. „Meediaagentuuri rolli unikaalsus on ligipääs kahepoolsele infovoole.
Ühelt poolt edastame kliendi turundussõnumeid läbi meediakanalite. Teisalt kogume tagasisidet
ja infot tulemuslikkuse kohta.
Täna suudavad ainult meediaagentuurid turundusele kulutatud raha tulemuslikkust mõõta,“
möönas Meediaagentuuride Liidu president.

Aare Ristali sõnul teeb Meediaagentuuride Liit aktiivselt koostööd kõigi Eesti meediakanalite,
meediauuringu läbiviijate ja meediaturgu reguleerivate organitega ning osaleb õigusaktide
väljatöötamise ja täiustamise protsessis. „Liit võimaldab meil seista liikmete ühiste huvide eest,
ühtlasi on liitu kuulumine kvaliteedimärgiks ka kliendile, mis näitab et tegemist on
vastutustundliku, kompetentse ja usaldusväärse ettevõttega,“ sõnas Aare Ristal.
Meediaagentuuride Liidu presidendi sõnul on alustatud koostööprojekti Tallinna Ülikooli
Õigusakadeemiaga, mis võimaldaks Eesti meediaagentuuride tippspetsialistidel jagada oma
teadmisi marketingi- ja reklaami üliõpilastele.

EMALi juhatusse kuuluvad veel Mark Eikner (Media Planning Group) ja Raido Raamat (Media House).
EMAL asutajaliikmed on Mediapool, VIA Media, Media House, Creative Media Service,
Trendmark, OMD Estonia, Media Planning Group Eesti, Inspired Communications, Carat Estonia,
PHD Estonia ja MediaBroker.

(2011)